Privacyverklaring HxB B.V

Inhoud

1. Waarom deze privacyverklaring?

2. Rechtsgronden

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

4. Bewaartermijnen

5. Cookies

6.1 Facebook-pixel

6.2 Google Analytics 

7. Verwijzing naar andere websites

10. Beveiliging

11. Uw privacyrechten

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Hxb.nl  is een website van HxB BV. Hier vindt u de privacyverklaring van HxB B.V. HxB B.V is gevestigd te Delfgauw aan de Exportweg 9 (2645ED) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 74892460. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@hxb.nl en telefonisch op +31882800900.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2021.

 

2. Rechtsgronden 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: 

● Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;

● Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op HxB B.V rusten;

● Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst;

De betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen via een systeem van Enterprise Resource Planning (‘ERP’) en Customer Relationship Management (‘CRM’) :

- Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via de website: Contactgegevens, NAW-gegevens, bankgegevens, facturatiegegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Ten slotte wordt inhoud van e-mails, contactformulieren, chatberichten en andere communicatie verzameld en opgeslagen. Bij het invullen van het contactformulier wordt eveneens uw naam, telefoonnummer en mailadres verzameld. Ook kunt u er zelf voor kiezen om een review te plaatsen op onze website. In dat geval wordt uw naam (indien u hiervoor kiest) zichtbaar voor anderen.  

- Indien u onze website bezoekt, dan worden de navolgende gegevens verzameld: locatiegegevens, uw IP-adres. Het IP-adres wordt zo ver mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast verzamelen wij ook nog gegevens door middel van onze cookies. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 5 van deze privacyverklaring.

- Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: Het uitvoeren van de werkzaamheden, het opstellen van een offerte, facturatie, administratie, u op de hoogte houden over de voortgang van uw bestelling en eventuele vervolgafspraken over uw bestelling, u op de hoogte houden over wijzigingen in onze dienstverlening, het optimaliseren en verbeteren van de kwaliteit van de website, de gebruikerservaring verbeteren, om u te informeren over (eventuele) veranderingen van onze diensten, zodat u review kunt plaatsen op onze website, het analyseren van uw klantgedrag op de website, het kunnen bij houden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken (o.a. Cookies).

 

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 (zeven) jaar opgeslagen.

 

5. Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels. 

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Verder maken wij gebruik van Google Ads, Pinterest, Convertbox, Hotjar, Livechat en Google Tag Manager. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken, hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultatenpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

 

6.1 Facebook-pixel 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als onderdeel van de Facebook Pixel-dienst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kunnen wij aan u gerichte advertenties tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan onze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onderstaande pagina leest u hoe Facebook uw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

 

6.2 Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

7. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

 

8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen 

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;

2. E-maildienstverlener;

3. De betaaldienst;

4. De softwaredienst;

5. Logistieke partners; 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

9. Automatische besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering door middel van de Facebook Pixel). Door middel van Facebook-pixel worden er met derde partijen persoonsgegevens gedeeld in het kader van profilering.

Profilering is een onderdeel van geautomatiseerde verwerking. Hierbij worden besluiten genomen op basis van het profiel (persoonlijke aspecten) van een persoon.  

Bij geautomatiseerde besluitvorming zonder profilering worden persoonlijke aspecten voor het beoordelen of voorspellen, buiten beschouwing gelaten.

 

10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens zijn maken wij gebruik van een Enterprise Resource Planning (‘ERP’) en Customer Relationship Management (‘CRM’) en zijn deze beveiligd met een twee-factor authenticatie.   Ook maken wij gebruik van Cloudflare, dit is een dienst die extra beveiliging biedt voor onze website. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Cloudflare, verzoeken wij u de volgende privacy verklaring te raadplegen https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland maar ook buiten Nederland, namelijk op de servers van Sendinblue in Frankrijk en op de servers van Zapier in de Verenigde Staten. De Privacy Policy van Sendinblue is te vinden via https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ en de Privacy Policy van Zapier is te vinden via https://zapier.com/privacy. 

 

11. Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 

Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@hxb.nl  of telefonisch via +31882800900.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.